itstolate

14 tekstów – auto­rem jest it­sto­late.

Wbrew po­zorom to jest uśmiech, może nie ta­ki, ja­kiego ocze­kujesz, ale uśmiech. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 11 lipca 2010, 00:10

Na­wet w naj­gor­szej sy­tuac­ji jest ja­kieś wyjście. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 10 lipca 2010, 22:00

Głupi uśmiech, a jak wiele może zmienic. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 9 lipca 2010, 12:07

Dlacze­go czer­piemy naukę ze swoich błędów? 

myśl
zebrała 10 fiszek • 8 lipca 2010, 10:33

Myśląc, że przeg­rasz jes­teś w błędzie. Zaw­sze trze­ba spróbo­wac, aby coś osiągnąc bo­wiem nig­dy nie poczu­jesz wygranej. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 7 lipca 2010, 11:20

Zaw­sze znaj­duj czas na małe przy­jem­ności. Z nich tworzy się duże szczęście 

myśl
zebrała 12 fiszek • 6 lipca 2010, 00:00

Każdy pat­rzy, ale widzi inaczej. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 5 lipca 2010, 11:28

Nie płacz nad tym, co minęło , nie śnij o tym co będzie - Skup się na chwi­li obecnej. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 1 lipca 2010, 12:26

Ma­luj kred­ka­mi, które zos­tały Ci dane. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 28 czerwca 2010, 23:04

Słońce ob­da­rowu­je nas ciepłem, ale da­je też po oczach. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 26 czerwca 2010, 12:42
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

itstolate

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność